Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych.

Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia. W związku z tym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym podmiotom.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że:

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:

Paweł Strycharz

Dane kontaktowe IOD:

mail: pawel@e-direction.pl,

tel: 781 789 794