Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

CENNIK

Cennik wejść na pływalnie „Delfin”

Podane ceny do cena za pobyt jednej osoby

Normalny

Cały kompleks1 godz.3 godz.5 godz.Całodniowy
Poniedziałek – Piątek12,00 zł 30,00 zł50,00 zł 75,00 zł
Sobota – NiedzielaŚwięta13,50 zł 35,00 zł 55,00 zł 90,00 zł
W cenie biletu CAŁODNIOWEGO – bilet na kompleks +1/2 godz. sauny lub groty solnej w cenie

Ulgowy

Cały kompleks1 godz.3 godz.5 godz.Całodniowy
Poniedziałek – Piątek10,00 zł 25,00 zł40,00 zł 60,00 zł
Sobota – NiedzielaŚwięta11,50 zł 30,00 zł 50,00 zł 75,00 zł
W cenie biletu CAŁODNIOWEGO – bilet na kompleks +1/2 godz. sauny lub groty solnej w cenie

Rodzinny

(min. 3 os: rodzice + dzieci do 16–tego roku życia)

Cały kompleks1 godz. /os3 godz. /os5 godz. /osCałodniowy
Poniedziałek – Piątek10,00 zł 25,00 zł40,00 zł 60,00 zł
Sobota – NiedzielaŚwięta11,50 zł 30,00 zł 50,00 zł 75,00 zł
W cenie biletu CAŁODNIOWEGO – bilet na kompleks +1/2 godz. sauny lub groty solnej w cenie

Karta Dużej Rodziny / Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej

Cały kompleks1 godz.3 godz.5 godz.Całodniowy
Poniedziałek – Piątek9,00 zł 23,00 zł38,00 zł 55,00 zł
Sobota – NiedzielaŚwięta10,50 zł 28,00 zł 45,00 zł 65,00 zł
W cenie biletu CAŁODNIOWEGO – bilet na kompleks +1/2 godz. sauny lub groty solnej w cenie

Wejścia Grupowe

dot. biletów godzinowych, indywidualnych i grupowych

Bilet grupowy na pływalnie
dotyczy grupy min. 15 osób (przy wcześniejszej rezerwacji)
10,00 zł/godz./os

Dopłaty

dot. biletów godzinowych, indywidualnych i grupowych

Normalny

Poniedziałek – Piątek0,20 zł – za kolejną minutę
Sobota – NiedzielaŚwięta0,23 zł – za kolejną minutę

Ulgowy

Poniedziałek – Piątek0,17 zł – za kolejną minutę
Sobota – NiedzielaŚwięta0,20 zł – za kolejną minutę

Rodzinny

Poniedziałek – Piątek0,17 zł – za kolejną minutę
Sobota – NiedzielaŚwięta0,20 zł – za kolejną minutę

Karta Dużej Rodziny / Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej

Poniedziałek – Piątek0,15 zł – za kolejną minutę
Sobota – NiedzielaŚwięta0,18 zł – za kolejną minutę

Cennik wejść na basen zewnętrzny

Bilet całodniowy

Normalny40,00 zł
Ulgowy30,00 zł
Rodzinny
(min. 3 os: rodzice + dzieci do 16–tego roku życia)
30,00 zł
Karta Dużej Rodziny / Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej28,00 zł
Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania z biletów zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”, a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Połańcu.

Sauna/Grota Solna

(płatna przy wyjściu)

Normalny

Godzina36,00 zł
5 minut3,00 zł
Dopłata za każdą rozpoczętą minutę0,60 zł

Ulgowy

Godzina30,00 zł
5 minut2,50 zł
Dopłata za każdą rozpoczętą minutę0,50 zł

Rodzinny

Godzina30,00 zł
5 minut2,50 zł
Dopłata za każdą rozpoczętą minutę0,50 zł

Karta Dużej Rodziny / Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej

Godzina27,00 zł
5 minut2,25 zł
Dopłata za każdą rozpoczętą minutę0,45 zł

Bilet na wieczór saunowy

Zorganizowane spotkanie z saunamistrzem
min. 2 godz.
80,00 zł

Bilet na zajęcia instruktorskie

Zajęcia zorganizowane grupowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych: nauka pływania, doskonalenie nauki pływania

Bilet normalny na zajęcia22,00 zł/godz./os.
Bilet ulgowy na zajęcia15,00 zł/godz./os.

Opłata za zajęcia instruktorskie organizowane

przez OSiR w Połańcu

Indywidualna nauka pływania z instruktorem60,00 zł/godz./os. + cena biletu na pływalnię
Grupowa nauka pływania z instruktorem
(od 12 do 15 os.)
100,00 zł/godz./os. + cena biletu na pływalnię

Bilet na zajęcia zorganizowane z instruktorem

Gimnastyka w wodzie dla dorosłych i seniorów, aqua aerobic

Cena biletu22,00 zł/godz./os.

Pozostałe informacje

Lato/Zima w mieście
(godzinne wejście przysługuje dzieciom z Gminy Połaniec w wieku od 3 do 16 lat)
2,00 zł/godz./os.
Dopłata za przekroczony czas zgodnie z cennikiem.
Bilet ulgowyPrzysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 25 r. życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, mieszkańcom Miasta
i Gminy Połaniec posiadającym Kartę Seniora; emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji; osobom niepełnosprawnym, po okazaniu orzeczenia
o niepełnosprawności.
Karta SenioraUpoważnia do korzystania z biletów ulgowych.
Karta Dużej Rodziny
Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej
Upoważnia do korzystania z biletów zgodnie z Umową
Wejście bez opłatPrzysługuje dzieciom do 3 r. życia, osobom niepełnosprawnym z terenu Miasta i Gminy Połaniec, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności, przy czym w stopniu znacznym wraz z opiekunem gdy jest on niezbędny.

Karnet (e-karta)

Zajęcia zorganizowane grupowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych: nauka pływania, doskonalenie nauki pływania

Karnet upoważnia do wejścia ze zniżką nabilet normalny, ulgowy, rodzinny, saunę, grotę solną
Karnet upoważnia do wejścia bez zniżki na– wejścia grupowe w tym sekcja
– bilet na zajęcia instruktorskie: nauka pływania, doskonalenie nauki pływania
– zajęcia zorganizowane z instruktorem: gimnastyka w wodzie dla dorosłych i seniorów,
– aqua aerobic
– indywidualne i grupowe zajęcia nauki pływania z instruktorem
– wejścia na wieczór saunowy
Zniżka na karnecie nie łączy się z upustem na Karcie Dużej Rodziny i Świętokrzyskiej Karcie Zawodowej Rodziny Zastępczej

Rodzaje karnetów

50 zł5% – zniżki
100 zł10% – zniżki
200 zł15% – zniżki
300 zł20% – zniżki

Klauzule uzupełniające

 1. Wejście opiekuna dziecka do lat 7– zgodnie z cennikiem.
 2. Wejście na basen wewnętrzny z zakupionym biletem na basen zewnętrzny, powoduje dopłatę zgodnie z cennikiem.
 3. Wejście na basen zewnętrzny w ramach biletu tylko w sezonie letnim.
 4. Warunkiem wejścia na saunę i grotę solną jest zakup biletu na basen, przy czym opłatę za saunę i grotę solną – pobierana jest przy wyjściu.
 5. Wejście do sauny, groty solnej, kawiarni – wstrzymuje czas zakupionego biletu.
 6. Wejście bezpłatne przysługuje dzieciom i młodzieży ze szkół w tym szkoły średniej, z terenu Miasta i Gminy Połaniec w ramach zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego.
 7. Wejście bezpłatne przysługuje grupom formalnym na podstawie list imiennych osób uprawnionych przedłożonych w oparciu o odrębne Porozumienia: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu, Hostel „Wspólnota” w Połańcu, Straż Pożarna z Gminy Połaniec, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie.
 8. Wejście bezpłatne przysługuje grupom formalnym na podstawie list imiennych osób uprawnionych w oparciu o odrębne Porozumienia zawarte w wykonaniu Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie współdziałania przy realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 9. Wejście bezpłatne przysługuje weteranom i weteranom poszkodowanym, którzy korzystają bezpłatnie z obiektu pływalni, w tym sauny, po przedłożeniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
 10. Młodzież w wieku szkolnym, która chce wziąć udział w wydarzeniu „Lato/Zima w Mieście” – powinna się okazać ważną legitymacją szkolną.
 11. Za zgubiony pasek, kluczyk do szafki, obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 12. Klient korzystający z ulgi na podstawie Karty Dużej Rodziny i Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej – powinien okazać się ważną kartą oraz dowodem tożsamości.
 13. Indywidualna nauka pływania z instruktorem dotyczy jednego instruktora i jednego uczestnika.
 14. Ważność karnetów określa Zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu z dnia 31 grudnia 2020 r.
 15. W cenie biletu całodniowego, przysługuje półgodzinny pobyt na saunie lub w grocie solnej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec