Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Zmiany w organizacji ruchu przy Pływalni 'Delfin’ w Połańcu

Z powodu licznych zgłoszeń dotyczących problemów związanych z parkowaniem pojazdów przy ogrodzeniu Pływalni „Delfin” w Połańcu oraz w odpowiedzi na utrudnienia w ruchu nastąpią istotne zmiany w organizacji ruchu w tym obszarze. Dodatkowo, z myślą o bezpieczeństwie użytkowników basenu, wprowadzone zostaną nowe zasady korzystania z ulicy Witosa, obejmujące jej pełną długość strefą zamieszkania.

Nowa regulacja będzie obowiązywać od 29 stycznia 2024 roku. Strefa zamieszkania (znaki D40-D41), będzie obowiązywać od samego początku ulicy Witosa (od skrzyżowania z ulicą Madalińskiego). Powstaną również dodatkowe miejsce dla osób niepełnosprawnych.

– Zmiana ta jest rezultatem licznych skarg i zgłoszeń mieszkańców, którzy dostrzegli utrudnienia w ruchu spowodowane parkowaniem samochodów wzdłuż ogrodzenia basenu. W związku z tym, zmiana organizacji ruchu ma na celu poprawę płynności przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie pływalni – powiedział Jacek Benedykt Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec.

Warto zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni. Dzieci, które stanowią liczną grupę użytkowników pływalni, są szczególnie narażone na zagrożenia związane z ruchem drogowym, które mogą być trudno dostrzegalne dla kierowców. W związku z tym zachęcamy do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych oraz przestrzegania przepisów.

Na uwagę zasługuje fakt, że dla osób korzystających z basenu zostało przygotowanych kilkadziesiąt miejsc parkingowych w kierunku osiedla, przy ulicy Witosa. 

Wprowadzone zmiany to krok do poprawy warunków korzystania z Pływalni „Delfin” i zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie obiektu. Zapraszamy mieszkańców oraz osoby korzystające z obiektu o zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania nowych regulacji drogowych, mających na celu stworzenia bardziej bezpiecznego środowiska wokół basenu.

Przypominamy również, że parkowanie w miejscach niedozwolonych – to jak podaje Kodeks Drogowy, jest wykroczeniem i grozi mandatem karnym. 

Zachęcamy również do korzystania z Aplikacji Mobilnej Miasta i Gminy Połaniec – dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać różnych problemów czy usterek. Może to być np. niebezpieczne miejsce, awaria oświetlenia ulicznego, problem z wywozem odpadów czy dzikie wysypisko śmieci. Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć tutaj.