Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

XV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich oraz XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

Urząd Miasta i Gminy Połaniec oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zapraszają do udziału w XV Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich oraz XXIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin.
W tym roku impreza przypada w dniach 23 września – 29 września 2023 r. i polega na zachęceniu jak największej liczby mieszkańców do udziału w organizowanych aktywnościach sportowo-rekreacyjnych (wycieczki, rajdy, gry i zabawy rekreacyjne, spacery, biegi, nordic walking, turnieje, test Coopera itp.)
Miasto i Gmina Połaniec rywalizować będzie w kategorii 7,5 tys. – 15 tys. mieszkańców, a do klasyfikacji końcowej zaliczać się będzie:
– stosunek łącznej liczby startujących w imprezach turniejowych do ogólnej liczby mieszkańców
– iloczyn liczby zorganizowanych imprez turniejowych i liczby dni, w których te imprezy przeprowadzono
– liczba uczestników testu Coopera (sprawozdanie według załączonego wzoru) – powyżej 13. roku życia.

Zachęcamy przedszkola, szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, kluby seniora, zarządy osiedla i innych chętnych do organizowania w terminie 23 – 29.09.2023 r. wydarzeń i aktywności sportowych oraz przesłanie planowanego kalendarza i sprawozdania z ich przebiegu. 

Zgłoszenia do Wojewódzkiej i Centralnej Komisji Turniejowej OSiR Połaniec, w imieniu Miasta i Gminy Połaniec, przesyła do dnia 23 września 2023 r. W związku z powyższym kalendarz planowanych imprez należy przesłać do OSiR Połaniec w terminie do 20  września 2023 r., na adres skrzynki pocztowej: osir@poczta.polaniec.eu natomiast sprawozdanie z przeprowadzonych imprez wraz z listą uczestników testu Coopera, nie później jak do 5 października 2023 r.