Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Nabór na stanowisko ratownika wodnego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zatrudni

RATOWNIKA WODNEGO

Kandydat powinien posiadać uprawnienia ratownika wodnego tj.:

– ukończone szkolenie ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem;

– aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;

– inne kwalifikacje przydane w ratownictwie wodnym m.in. patent sternika, żeglarza, instruktora pływania itp.;

– aktualne członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego (książeczka WOPR).

Wymagania dodatkowe:

– dyspozycyjność, odpowiedzialność za realizowanie zadania, systematyczność
i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność;

– mile widziane posiadanie kwalifikacji instruktora nauki pływania.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie następujących dokumentów:

– listy motywacyjny, życiorys (CV);

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje;

– kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów odpowiedzialność ponosi osoba ubiegająca się o dane stanowisko.

Wymagane dokumentu należy składać w kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Połańcu , ul. Witosa 1.

Prosimy o dostarczenie listu motywacyjnego oraz swojego CV do biura Pływalni „Delfin” w Połańcu, ul. Witosa 1 oraz dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, zgodnie z postanowieniami. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pozostaję świadomy/a, że mogę w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu.