Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Korty tenisowe

Korty tenisowe, znajdują się przy ul. Królowej Jadwigi
w Połańcu. Przeznaczone są do gry i prowadzenia zajęć
w tenisa ziemnego. Amatorzy gry w tenisa ziemnego
w dowolnym czasie i terminie mogą korzystać z kortów, gdyż udostępnione są nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Gminy Połaniec, w okresie od kwietnia
do października, od godziny 9:00 do zmierzchu.

REGULAMIN korzystania z miejskich kortów tenisowych w Połańcu przy ul. Królowej Jadwigi

1. Miejski Kort Tenisowy jest obiektem sportowo-rekreacyjnym przeznaczonym do gry i prowadzenia
zajęć w tenisa ziemnego.

Właścicielem kortu jest Miasto i Gmina Połaniec. Zarządcą obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu.

2. Obiekt jest czynny w okresie od kwietnia do października; od godziny 9.00 do zmierzchu.

3. Osoby korzystające z obiektu mają obowiązek zachowywać się w sposób kulturalny, zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami życia społecznego;

z poszanowaniem mienia, czystości i spokoju.

4. Na korcie obowiązuje odpowiednie obuwie i strój sportowy.

5. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na korcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6. Na terenie kortów obowiązuje bezwzględny zakaz:

– palenia tytoniu,

– spożywania alkoholi, używek,

– wprowadzania zwierząt

– jazdy na rowerze, deskorolce, łyżworolkach

– wchodzenie przez ogrodzenie

7. Grający przebywający na korcie grają na własne ryzyko i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa. Właściciel
i zarządca obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i ich następstwa, ani za rzeczy zgubione,
czy pozostawione na korcie.

8. Warunkiem korzystania z kortów jest akceptacja niniejszego regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

9. Nadzór nad funkcjonowaniem obiektu sprawuje  opiekun kortów, do którego należy zgłaszać wszelkie uwagi, nieprawidłowości.

Opiekun kortu: Jan Cieślik tel. 795 513 423 lub 15 8650 745.