Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Wytyczne w czasie epidemii na Stadionie Miejskim w Połańcu

Funkcjonowanie obiektu:

– od 20 marca 2020 r. do 10 maja 2020 r. – obiekt nieczynny

– od 11 maja 2020 r. do 27 grudnia 2020 r. – obiekt nieczynny

– od 28 grudnia 2020 r. do 11 lutego 2021 r. – obiekt nieczynny z wyjątkiem:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy

 • bez udziału publiczności

– od 12 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r. – obiekt nieczynny

– od 20 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. – obiekt nieczynny z wyjątkiem:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,

 • bez udziału publiczności

– od 9 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. – obiekt nieczynny z wyjątkiem:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, lub igrzysk głuchych,

 • bez udziału publiczności

– od 19 kwietnia 2021 r. – obiekt czynny

Obłożenie obiektu podczas treningów zorganizowanych:

– od 11 maja 2020 r. do 11 czerwca 2020 r. – 6 osób + trener na jednym boisku – bez publiczności

– od 12 czerwca 2020 r. do 23 lipca 2020 r. – 150 osób – 25% publiczności

– od 24 lipca 2020 r. do 9 października 2020 r. – 250 osób – 50% publiczności

– od 10 października 2020 r. do 16 października 2020 r. – 250 osób – 25% publiczności

– od 17 października 2020 r. do 27 grudnia 2020 r. – 250 osób – bez publiczności

– od 12 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r. – brak limitu – bez publiczności

– od 19 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. – 25 osób – bez publiczności

– od 3 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r. – 50 osób – 25% publiczności

– od 15 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. – 50 osób – 25% publiczności

– od 28 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. – brak limitu – 25% publiczności

– od 26 czerwca 2021 r. – brak limitu – 50% publiczności

Sauna i jacuzzi:

– od 12 marca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. – nieczynne

– od 4 lipca 2020 r. do 16 października 2020 r. czynne:

wtorek i czwartek od 18:30 do 20;30 – 50% obłożenia

– od 17 października 2020 r do 27 maja 2021r. – nieczynne

– od 28 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. czynne:

wtorek i czwartek od 18:30 do 20:30 – 50% obłożenia

– od 26 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. czynne:

poniedziałek i czwartek od 18:30 do 20:30 – 75% obłożenia

– od 1 grudnia 2021 r. czynne:

wtorek i czwartek od 18:30 do 20:30 – 50% obłożenia

Funkcjonowanie siłowni w okresie pandemii:

– od 12 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. – obiekt nieczynny

– od 6 czerwca 2020 r. do 16 października 2020 r. – obiekt czynny

– od 17 października 2020 r. do 27 grudnia 2020 r. – obiekt nieczynny z wyjątkiem:

 •  osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć lub wydarzeń sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez OSiR,

 • od 12 listopada obiekt czynny dodatkowo dla osób indywidualnych uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, lub zajęć sportowych, jednak maksymalnie na trzy miesiące przed odbywaniem się zawodów, spełniając przy tym warunek złożenia oświadczenia informującego o przystąpienie do udziału w zawodach w/w zawodnika

– od 28 grudnia 2020 r. do 26 marca 2021 r. – obiekt nieczynny z wyjątkiem:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendia sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy,

– od 27 marca 2021 r. do 8 kwietnia 2021 r. – obiekt nieczynny z wyjątkiem:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendia sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,

– od 9 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. – obiekt nieczynny z wyjątkiem:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendia sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, lub igrzysk głuchych,

– od 19 kwietnia 2021 r. do 27 maja 2021 r. – obiekt nieczynny z wyjątkiem:

 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, lub zawodników pobierających stypendia sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, lub igrzysk głuchych, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

– od 28 maja 2021 r. obiekt czynny