Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Regulamin strefy rekreacyjnej

REGULAMIN STREFY REKREACYJNEJ

 

1. Strefa Rekreacyjna jest integralną częścią Pływalni. Na jej terenie obowiązują przepisy „Regulaminu Pływalni Delfin w Połańcu”
oraz niniejszego Regulaminu.

2. Na terenie Strefy znajdują się:

 • wanna z hydromasażem

 • sauna fińska zewnętrzna

 • sauna fińska BIO Aroma

 • sauna fińska

 • sauna parowa

3. Korzystających z poszczególnych atrakcji strefy obowiązuje również stosowanie się do instrukcji dotyczących tych atrakcji, a także
poleceń i informacji udzielanych przez pracowników obsługi Pływalni.

4. Korzystanie z urządzeń Strefy Rekreacyjnej odbywa się za dodatkową opłatą.

5. Z urządzeń Strefy Saun mogą korzystać:

 • osoby zdrowe lub osoby których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów sauny,

 • z zabiegów saun fińskich mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, z pozostałych urządzeń strefy mogą korzystać także osoby powyżej 13 roku życia
  w obecności dorosłego opiekuna.

6. Z saun nie mogą korzystać osoby:

 • z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi, gastrycznymi,

 • ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych z podwyższoną temperaturą ciała chorujący na choroby zakaźne,

 • chore na tarczycę, epilepsję, klaustrofobię, jaskrę, kamice nerkową,

7. Nie zaleca się korzystania z sauny:

 • bezpośrednio po obfitym posiłku lub intensywnym treningu wytrzymałościowym

 • osobom chorym na cukrzycę.

8. Przed kąpielą w saunie należy:

 • starannie umyć ciało z użyciem mydła i wytrzeć się do sucha,

 • zdjąć obuwie basenowe i pozostawić poza kabiną sauny,

 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe oraz przedmioty metalowe i biżuterię.

9. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach oraz na wszystkich leżankach i siedziskach w strefie konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało
(również stopy), celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z oparciami, siedziskami i leżankami.

10. W kabinach saun zabrania się:

 • dotykać jednostek grzewczych i okolic wylotu pary,

 • zakłócania spokoju pozostałym użytkownikom hałaśliwym zachowaniem lub zachowaniem naruszającym normy współżycia społecznego,

 • stosowania jakichkolwiek własnych płynów, esencji czy substancji a także samodzielnego polewania urządzeń grzejnych,

 • zbliżania jakichkolwiek przedmiotów do urządzeń grzejnych, zanieczyszczania pomieszczeń i ingerowania w pracę urządzeń,

 • wszczynania fałszywych alarmów.

11. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg lub skorzystać z systemu alarmowego w celu przywołania pracownika obsługi.

12. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą.

13. Po wychłodzeniu ciała należy  wytrzeć się  do sucha i wypocząć w strefie relaksu.

14. Za skutki zdrowotne osób korzystających z  saun  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu nie ponosi odpowiedzialności.

15. W przypadku nie stosowania się do tego Regulaminu i poleceń pracowników obsługi, a w szczególności w przypadku zakłócania porządku publicznego i zachowywania się w sposób powodujący dyskomfort u innych osób korzystających ze strefy rekreacyjnej pracownicy Pływalni mają prawo wezwać takie osoby do opuszczenia strefy lub nawet całego obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu. Opłaty już uiszczone nie podlegają zwrotowi z uwagi na nienależyte wykonanie umowy zawartej przez osobę zachowującą się w powyższy sposób.